Auto

Alles voor de AutoAlgemene voorwaarden:

Artikel 1
Op de betrekkingen tussen de beheerder van een startpagina bij ikstartmet.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 2
De beheerder van een startpagina bij ikstartmet.nl dient zich aan de regels en algemene voorwaarden te houden.

ikstartmet.nl behoudt zich het recht om aanvullende regels op te stellen die bekend worden gemaakt via een
evt nieuwsbrief van ikstartmet.nl. Ikstartmet.nl zal uitsluitend in uitzonderlijke situaties gebruik maken van deze bevoegdheid.
Artikel 3
De beheerder van een startpagina bij ikstartmet.nl heeft het recht om met inachtneming van de regels en algemene voorwaarden de startpagina naar
eigen inzicht te beheren, promoten en exploiteren. Een startpagina blijft echter eigendom van ikstartmet.nl.
Artikel 4
Na registratie van een startpagina op ikstartmet.nl zal de beheerder van de startpagina maximaal een keer per maand de nieuwsbrief van
ikstartmet.nl ontvangen. (dit is nog niet van toepassing)
Artikel 5
ikstartmet.nl heeft het recht zonder opgaaf van redenen een startpagina zelf te bewerken of te verwijderen. ikstartmet.nl zal deze sanctie echter
nooit toepassen als de startpagina aan de regels en algemene voorwaarden voldoet. 
Artikel 6
De beheerder van een startpagina bij ikstartmet.nl dient de pagina binnen 1 maand na aanmelding volgens de regels en algemene voorwaarden online te
zetten. ikstartmet.nl heeft het recht om de gereserveerde naam na deze termijn weer vrij te geven.
Artikel 7
Een startpagina bij ikstartmet.nl dient minimaal 24 linken te bevatten.
Artikel 8
Opgeslagen pagina's met minder dan 24 linken worden na 30 dagen automatch verwijderd.
Artikel 9
De beheerder mag een onbeperkt aantal pagina's aanmaken. Het is echter niet toegestaan om dezelfde inhoud op verschillende pagina's te
plaatsen. Vrijwel identieke pagina?s zullen worden verwijderd. 
Artikel 10
Op ikstartmet.nl mag de beheerder zoveel commerciele linken plaatsen als het partnerprogramma zelf toestaat. Let op: voor google adsense, geldt
maximaal 2 adsense blokken.
Artikel 11
De beheerder van een startpagina is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende pagina. ikstartmet.nl draagt hier geen enkele
verantwoordelijkheid voor.
Artikel 12
Bij ikstartmet.nl zijn 18+ paginas niet toegestaan
Artikel 13
De beheerder zal op de startpagina geen link plaatsen die inbreuk maakt op de rechten van derden of die in strijd is met de Nederlandse wet en
regelgeving. Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen die in ieder geval verboden zijn. Het is ook verboden om linken te plaatsen naar
sites met onderstaande onderwerpen. racistische of discriminerende onderwerpen illegale mp3/torrent serials cracks
Artikel 14
Het versturen van SPAM als beheerder van een startpagina van ikstartmet.nl is verboden.
Artikel 15
De persoonsgegevens (waaronder de emailadres) die door de beheerder van een startpagina worden verstrekt zullen nooit aan derden worden
doorgegeven, tenzij ikstartmet.nl daartoe wettelijk verplicht wordt.
Artikel 16
Voor het aanvragen van een eigen startpagina bij ikstartmet.nl dient u contact op te nemen.